KABA

Rasprava o Strategiji kulturnog razvoja Karlovca

KARLOVAC – Javna rasprava o Nacrtu strategije kulturnog razvoja Grada Karlovca održana je u Gradskoj vijećnici, a svoje prijedloge još uvijek možete dostaviti na mail adrese hadrian.cro@gmail.com ili irena.segavic@karlovac.hr do 8. prosinca.

Strategija bi trebala donijeti plan kulturnog razvoja našeg grada u razdoblju od 2013. do 2023. godine, a u njenom donošenju mogu sudjelovati svi zainteresirani građani.

Karlovac kao grad bogate povijesne tradicije mora opravdati ono što su generacije prije nas stvarale, rekao je zamjenik gradonačelnika Dubravko Delić govoreći o Strategiji. Pročelnica Andreja Navijalić dodala je kako grad čine ljudi, stoga će i provedba Strategije ovisiti isključivo o nama.

Strategija je potrebna zbog očuvanja i revitalizacije bogate kulturne baštine, dodaje Navijalić, te kaže kako ljudski kapaciteti postoje, samo ih treba naučiti vrednovati.

Do sada su osim ove javne rasprave provedene dvije radionice, te anketiranje građana, a vizija je da grad Karlovac osim kao grad susreta, bude prepoznat i kao grad kulture.

kulturna_strategija_rasprava1