KABA

Kampanja Bijele vrpce u Karlovcu

KARLOVAC – Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, u suradnji sa SOIH – Mrežom žena s invaliditetom u sklopu kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja – Bijele vrpce”, obišla je vrtić Gaza te karlovačku Medicinsku školu. Članice Udruge su s djecom i učenicima razgovarale o tome kako svatko svojim primjerom može spriječiti i zaustaviti nasilje. Kampanja se provodi svake godine od 25. studenog, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10. prosinca kada je Međunarodni dan ljudskih prava. Posvećena je podizanju svijesti o rodno uvjetovanom nasilju kao pitanju ljudskih prava, jačnju lokalnog djelovanja posvećenog borbi protiv nasilja nad ženama, kao i osiguravanju foruma za razvoj i razmjenu strategija, izražavanje solidarnosti među aktivistima svijeta te pozivanju vlada na odgovornost, reakciju, zaštitu i sprečavanje nasilja nad ženama.

Predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Gordana Jurčević kaže da je cilj kampanje ukazati djeci predškolske dobi kao i onima u školi na potrebu da se izgrađuju pozitivni vršnjački odnosi kako bi kasnije ti odnosi bili bez nasilja, diskriminacije i zlostavljanja.

Upravo stoga naša mreža žena napravila je letke za vrtiće te razglednice za tate. Tete će te razglednice podijeliti roditeljima kada dođu po djecu, a očevi će kod kuće staviti potpis na njih. Bit će to muško NE nasilju nad ženama i djevojkama, rekla je Jurčević.