KABA

Vesela radionica “U susret Božiću”

KARLOVAC – Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac danas je organizirao kreativnu radionicu „U susret Božiću” s učenicima 1. razreda Osnovne škole Grabrik. Radionica se organizira u cilju doprinosa ustanove razvoju kreativnih sposobnosti kod najmlađe populacije školske djece te uključivanja ustanove u sveobuhvatne aktivnosti koje se organiziraju u lokalnoj zajednici i usmjeravaju u cilju opće prevencije neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladih. Strateški cilj radionice je razbijanje stereotipa o ustanovama ovog tipa, smanjivanju stigmatizacije odgajanika te razvijanje empatiziranosti lokalne zajednice za probleme djece i mladih s poremećajima u ponašanju.