KABA

Predstavljen Operandum – dokument o stanju nezavisne kulture u Karlovcu

KARLOVAC – Nezavisna kultura nosi barem polovicu kulturnih događanja u Karlovcu, no ipak još uvijek nije dovoljno priznata od gradskih struktura koje ne prihvaćaju njenu važnost. Najveći problemi su financiranje i nedostatak prostora, kako za sama događanja, tako i za djelovanje udruga i inicijativa koje su nositelji nezavisne kulturne scene.

Zaključak je to Operanduma, javnog dokumenta o stanju nezavisne kulture u Karlovcu, kojega su izradili članovi Mreže organizacija nezavisne kulture “KA-operativa”. Riječ je o dokumentu koji daje uvid u sadašnje stanje nezavisne kulture i njezine aktere, ali ujedno donosiocima odluka nudi preporuke što učiniti da bi nezavisna kultura u Karlovcu ipak bila unaprijeđena.

Mala scena, nekad legendarno okupljalište urbane karlovačke mladeži, nije adekvatno uređena i opremljena, smatraju donositelji Operanduma. Gradskoj upravi zamjeraju da je ovaj prostor uredila bez konzultacija s onima za čiji je rad namijenjen. Kako u praksi funkcionira nezavisna kulturna scena u novouređenom prostoru Male scene, Karlovčani će imati priliku provjeriti 13. i 14. prosinca na “Operaciji”, dvodnevnom vikend događanju koje zamišljeno kao test i prilika da se uočeni nedostaci ipak isprave.

Budući da je ovih dana u tijeku javna rasprava o Strategiji kulturnog razvoja Karlovca u idućih deset godina, organizacije nezavisne kulture nadaju se da će njihovi programi i prijedlozi biti uvaženi ravnopravno s onima kulturnih institucija. Kako bi nezavisna kultura dobila značaj koji joj pripada, između ostalog, predlažu i osnivanje Karlovačkog centra za nezavisnu kulturu, otvaranje Upravnog odjela za kulturu u gradskoj upravi, te ozbiljniju suradnju između organizacija nezavisne kulture i lokalne samouprave, o čijoj volji i sredstvima najviše ovisi kulturna budućnost grada.