U Karlovcu još 109 kilometara azbestnih cijevi

KARLOVAC – Grad Karlovac još uvijek ima azbestno cementne cijevi kroz koje protječe voda do stanovništa. Iako ga je Hrvatska 2006. godine zabranila po naputku Bruxellesa kao uvjet za članstvo, on je i dalje prisutan u cijevima koje datiraju još iz 60-ih godina prošloga stoljeća kada ih je bilo ukupno 140 kilometara. Kada ćemo ga se riješiti, zanimalo je na nedavno održanom aktualcu gradskog vijeća nezavisnog Davora Petračića.

– U zadnje četiri intenzivno se radilo na izmjeni takvih cijevi, kojih danas ima još 109 kilometara. Prije tjedan dana održan je sastanak u Hrvatskim vodama u odjelu vodoopskrbe u VGO Sava upravo na tu problematiku gdje je dogovoren zajednički rad na izmjeni takvih cijevi u 2014. godini i to će biti prioritet, odgovorio je direktor Vodovoda i kanalizacije Ivan Mrzljak.

Azbestnih cijevi trebali bi se prema najavama direktora riješiti do 2020. godine uz pomoć sredstava iz EU fondova, prema kojima je u planu kandidacija još jednog projekta, a to je izgradnja sustava kanalizacije i odvodnje u Donjoj Švarči, odnosno zapadni dio.

– Valja napomenuti kako Hrvatske vode za ovu i iduću godinu nisu predvidjele niti kunu za realizaciju projekata odvodnje što će bitno utjecati na realizaciju takvih projekata, napomenuo je Mrzljak te dodao kako su jedina mogućnost za realizaciju većih projekata vode i odvodnje za cijele kvartove programi Europske unije o čemu se već 3 mjeseca pregovara s Hrvatskim vodama.

error: Content is protected !!