S prvim danom siječnja 2014. godine s radom prestaje Državni inspektorat

KARLOVAC – Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave s prvim danom siječnja 2014. godine bit će provedena reformska mjera “Transformacija Državnog inspektorata” iz Reformskih i drugih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014.-2016. godine Vlade Republike Hrvatske. Odredbom članka 10. toga Zakona propisano je da s danom njegova stupanja na snagu prestaje s radom Državni inspektorat, a njegove poslove, u okviru djelokruga utvrđenog ovim Zakonom, preuzimaju Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo rada i mirovinskoga s ustava, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo turizma. Ministarstva koja preuzimaju poslove Državnog inspektorata sukladno ovom Zakonu, nastavljaju obavljati preuzete poslove prema dosadašnjim propisima, do donošenja, odnosno izmjene posebnih zakona kojima se uređuje njihovo obavljanje. Razmjerno preuzetim poslovima navedena ministarstva preuzimaju opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Državnog inspektorata, kao i državne službenik e zatečene na preuzetim poslovima.

Cijelo priopćenje možete pronaći na sljedećem linku: http://www.inspektorat.hr/Upload/Documents/Priopcenja/2013/20131219_Nakon.pdf