Božić je… blagdan mira i pomirenja, prihvaćanja drugoga i drugačijega, darivanja

KARLOVAC – Prema riječima sv. Augustina Bog se počovječio, da se čovjek može pobožanstveniti. Taj jedinstveni povijesni događaj rođenja Boga-čovjeka kršćanski svijet slavi od davnina. Svetkovina je nazvana Božić, a slavimo ju danas. Sama riječ Božić umanjenica je riječi Bog i prvotni naziv djeteta Isusa, koji je kasnije prenesen i na sam blagdan njegova rođenja. Značenje riječi Božić kao mali Bog u kršćanstvu poprima umilna značenja: blagi Bog, dobri Bog, bliski Bog – Bog dostupan i pristupačan čovjeku. Tako je svemogući Bog postao djetešce da nas ne prestraši i ne premaši, da nas k sebi privuče i privije. Isus je stoga sveprisutni i bliski Bog.

Na blagdan Božića se već od petog stoljeća slave tri mise: polnoćka, zornica ili pastirska misa te poldanjica. Polnoćka ističe da je utjelovljeni Sin Božji naše životno svjetlo. Zornica poziva na poklon dječaku u jaslicama s poniznim pastirima. Poldanjica nam pak otkriva da se Sin Božji “ušatorio” među nama te da je njegovo rođenje početak našeg preporoda.

error: Content is protected !!