HS Produkt nema veze s dokapitalizacijom KaBa-e; ponudu su predali Vuković i Žabčić

KARLOVAC – Pojedini mediji objavili su informaciju kako je u tijeku ponude HS Produkta za dokapitalizaciju Karlovačke banke, KaBa provela tehničko povećanje kapitala. Informaciju nam je poslao Odjel za odnose s javnošću i promociju KaBa-e i to informaciju s Poslovnog dnevnika.

No inforamcija s Narodnih novina, ovu tvrdnju ne potvrđuje, jer kao što smo već i pisali, tvrtka HS Produkt nema nikakve veze s dokapitalizacijom Karlovačke banke. Radi se naime o fizičkim osobama g. Marku Vukoviću te g. Ivanu Žabčiću, a to potvrđujemo objavom iz Narodnih novina od 3. siječnja 2014. godine o sazivanju Izvanredne glavne skupštine društva koja će biti održana 10. veljače u prostorijama društva.

Među ostalim točkama dnevnog reda nalazi se i obvezujuća ponuda za dokapitalizaciju banke g. Žabčića i g. Vukovića od 10. prosinca 2013. godine za koju Uprava Društva i Nadzorni odbor smatraju da će se predloženim ulaganjem osnažiti temeljni kapital Društva te u kratkom roku omogućiti Društvu priljev svježeg kapitala i brže postizanje zadanih poslovnih ciljeva, prvenstveno postizanja stope adekvatnosti jamstvenog kapitala te omogućavanje Banci normalnog i stabilnog poslovanja.

Temeljni kapital društva Karlovačka banka d.d. povećava se s iznosa od 24.244.730,00 kuna na iznos od 96.978.930,00 kuna, odnosno za 72.734.200,00 kuna koliko iznosi uplata g. Vukovića i g. Žabčića koju su prema pismu namjere obvezni uplatiti za 7.273.420 redovnih dionica s pravom glasa u omjeru 50-50 svaki.

Za stjecanje kvalificiranog udjela u kapitalu Banke ulagatelj je u obvezi pribaviti odnosno imati prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke, sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama.

U objavi piše i kako se prima na znanje da su članovi Nadzornog odbora Dario Šimić, Ranko Predović, Vedrana Pavelić, mr. sc. Danijel Žamboki i Ivan Vrljić dali ostavke na funkciju članova NO, ali prije toga su kao članovi NO-a predložili sljedeće nove članove Nadzornog odbora: Bernarda Ivšić, Nedjeljko Strikić, Željko Pavlin, Igor Čičak i mr. sc. Danijel Žamboki.

Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći danom uplate iznosa dokapitalizacije od strane ulagatelja Ivana Žabčića i Marka Vukovića, a mandat izabranih članova traje četiri godine.

Isto tako pozivaju se svi dioničari, vlasnici redovnih dionica na ime, kao i vlasnici povlaštenih dionica Društva, na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

error: Content is protected !!