KABA

Na javni poziv Turistčke zajednice grada Karlovca za potpore u 2014. pristigle 32 prijave

KARLOVAC – Na javni poziv Turističke zajednice grada Karlovca za potpore manifestacijama i turističkim inicijativama pristigle su ukupno 32 prijave, od čega 25 prijava za potpore manifestacijama te sedam prijava za potpore inicijativama. Stručno povjerenstvo će pregladati i ocijeniti pristigle prijave te će rezultati biti objavljeni do 14. veljače. Inače, programom rada turističke zajednice predviđen je fond od 50 tisuća kuna za potporu manifestacijama te 20 tisuća kuna za potpore turističkim inicijativama.