Štedi se – na plaćama u Gradskoj upravi ušteđeno gotovo 4 milijuna kuna

KARLOVAC – Gotovo 4 milijuna kuna ušteđeno je na plaćama u karlovačkoj Gradskoj upravi od 1. siječnja do kraja prošle godine. Plaće su tako smanjene 5% odmah na početku krize 1.listopada 2009. godine, a zatim 1. siječnja 2010. godine dodatnih 1%, kazala nam je stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću Ana Župančić. S obzirom da ukupni troškovi plaća za zaposlene u Gradskoj upravi u 2013. godini iznose 15.914.000 kuna na godišnjoj razini, ušteda iznosi 954.840 kuna na godinu.

Među tim smanjenjima su i plaće gradonačelnika te njegovih zamjenika koji imaju 35 posto nižu plaću od najviše moguće zakonom propisane. Zamjenica Marina Kolaković u proračunu je svojom plaćom napravila uštedu od 435 tisuća kuna u 3,5 godine. Zamjenik Dubravko Delić u 2 godine uštedio je 249 tisuća kuna, a tome treba pridodati i razdoblje kada je radio bez naknade i to od 1. srpnja 2010. godine, što znači da je za tih 18 mjeseci ušteđeno 359 tisuća kuna. Ukupna ušteda na plaći oba zamjenika je 607.715 kuna.

– Što se tiće plaće gradonačelnika Damira Jelića, koji također ima 35% nižu plaću od moguće propisane za gradonačelnike gradova veličine Karlovca, u 3 godine time je ušteđeno 451.015 kuna. Od 1. kolovoza 2013. godine gradonačelnik dužnost obavlja volonterski i prema tome, za pet mjeseci u 2013. godini uštedio je 119.305 kuna. Dakle, samo na plaći gradonačelnika je od 1. srpnja 2010. godine do kraja 2013. godine ušteđeno 570.320 kuna, objašnjava Župančić.

Zajedno sa zamjenicima dolazimo do iznosa od 1.613.351 kuna više u proračunu samo na smanjenju plaće prvog čovjeka grada i njegovih zamjenika.

– Uštede su još i veće ako se uzme u obzir da gradonačelnik nikada nije koristio niti jednu kreditnu karticu na račun grada, a plaća gradonačelnika je među nižima u Hrvatskoj kada se uspoređuju gradovi veličine Karlovca, zaključila je Župančić.