KABA

Svi za generalni štrajk

KARLOVAC – Nakon pet dana prikupljanja potpisa za organiziranje generalnog štrajka sindikati imaju podatke o 100-postotnom odazivu članstva. Izjašnjavanje članstva o tome jesu li za to da se organizira generalni štrajk trajat će i idući tjedan, a ako Vlada ne reagira na ovu sindikalnu akciju u Hrvatskoj će biti organiziran prvi generalni štrajk.

Samo pet dana bilo je dovoljno da se vidi da su gotovo svi članovi sindikata u Karlovačkoj županiji za organiziranje štrajka. Pet sindikata prikupljanje potpisa organizira jer smatraju da su novi Zakon o radu i Zakon o povremenim poslovima štetni i nepravedni za radnike. U ovaj posao krenuli su ozbiljno i odgovorno, kažu sindikalisti, a odaziv je zadovoljavajući.

Iz sindikata poručuju da nije bilo potrebe mijenjati radno zakonodavstvo, jer je ono već usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. Daljnje promjene samo bi radnike izložile na milost i nemilost poslodavaca.

Koliko je članova sindikata, ali i radnika koji nisu njihovi članovi, glasalo za organiziranje generalnog štrajka, te da li ćemo svjedočiti prvom hrvatskom generalnom štrajku mogli bi doznati već za tjedan dana, kad bi predstavnici pet najvećih sindikata trebali javnosti predstaviti rezultate ove akcije.