I koalicija Naprijed Karlovac javno uputila pitanja vezano uz poslovanje toplane

KARLOVAC – Vezano uz problematiku grijanja preko Gradske toplane reagirala je i koalicija Naprijed Karlovac.

Između ostaloga, zanima ih kakve su financijske projekcije do kraja sezone grijanja, odnosno može li toplana s odobrenim cijenama od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije poslovati pozitivno, koliki je ukupan iznos trenutnog kreditnog zaduženja toplane te mogu li se krediti vraćati uz trenutnu cijenu koju plaćaju korisnici, u slučaju da je financijska bilanca negativna, da li će se tražiti daljnje povećanje cijene i u kojem iznosu, te kakav je trenutni status investicijskih projekata od strane toplane koji su najavljeni prošle godine prije lokalnih izbora, a za koje je toplana tvrdila da će donesti uštede do 60 % u troškovima grijanja za građane.

Ova pitanja upućena su na adresu Nadzornog odbora toplane i gradonačelnika Damira Jelića, koje iz koalicije Naprijed Karlovac pozivaju da se obrate javnosti i odgovore građanima na ova pitanja.