KABA

Predavanje o komercijalizaciji inovacija danas na Veleučilištu

KARLOVAC – Kako komercijalizirati inovacije i primijeniti ih u gospodarskim programima moći će doznati svi koji posjete današnje predavanje koje organiziraju Savez inovatora Karlovačke županije i karlovačko Veleučilište.

Teme koje će biti obrađene su značaj i doseg inovacija u suvremenom životu, temeljne pretpostavke za komercijalizaciju inovacija, zaštita inovacija kao prava intelektualnog vlasništva, značaj prepoznavanja znanstvenih projekta/otkrića kao inovacija i njihova gospodarska primjena te programi Hrvatskog saveza inovatora i Saveza inovatora Karlovačke županije značajni za studente i profesore Veleučilišta u Karlovcu.

Početak je u 10 sati i 30 minuta na Veleučilištu Karlovac na Strossmayerovom trgu.