Predavanje o komercijalizaciji inovacija

  

KARLOVAC – Inovatori i njihova važnost u društvu su nemjerljivi, no i oni se često susreću s problemima. Jedan od najvećih je komercijalizacija inovacija. Upravo na tu temu održano je predavanje na karlovačkom Veleučilištu.

Predavanje se temeljilo na konkretnim primjerima najuspješnijih hrvatskih inovacija, a održano je u organizaciji Saveza inovatora Karlovačke županije i Hrvatskog saveza inovatora. Osim komercijalizacije inovacija bitan dio predavanja pdnosio se i na patentnu zaštitu.

Broj patentnih prijava je u stalnom padu, kaže tajnik Hrvatskog saveza inovatora Neven Marković. Primjerice 1993. godine bilo je 353 prijave, dok je 2012. taj broj bio na razini od 217 prijava. No, što se tiče komercijalizacije, tu su podaci bolji, naime Savez inovatora sudionik je brojnih izložbi inovacija diljem svijeta, a čak trećina izloženih inovacija pronađe mjesto na svjetskom tržištu, dok su 2/3 prisutne na hrvatskom tržištu. Suradnja znanstvene zajednice i gospodarstva također je problem.

Savez inovatora inače broji oko 2.000 članova, a karlovački savez pokazuje izvanredne rezultate, kaže Marković.

error: Content is protected !!