Direktor ViK-a o nalazu Državne revizije; Karlovčani će imati ili više cijene ili lošiju uslugu

KARLOVAC – Samo pet od ukupno 123 komunalna poduzeća koliko ih ima u Hrvatskoj ispravno obračunava cijenu vode. Preostalih 118 komunalnih tvrtki, među kojima su sve tvrtke s područja Karlovačke županije, kao i karlovački Vodovod i kanalizacija, to čini na pogrešan način. Zaključak je to Državnog ureda za reviziju, koji je u saborsku proceduru uputio Izvješće o ekonomskoj opravdanosti razlika u cijeni komunalnih javnih usluga. Izvješće koje upozorava na neujednačenost kriterija za formiranje cijene vodnih usluga izradili su stručnjaci Instituta za javne finacije i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, koji smatraju da razlike u cijenama koje nam obračunavaju komunalci nisu opravdane.

Karlovački ViK prozvan je, između ostalog, zbog cijene vode u Draganiću koja nije bila posebno iskazana, za što u upravi tvrtke tvrde da je bio formalan propust koji je u međuvremenu ispravljen, dok se druga primjedba odnosi na neusklađene cijene vode za domaćinstva i gospodarstvo.

– Ta činjenica je nova u Hrvatskoj, ispregovarana je prilikom ulaska Hrvatske u Europsku uniju i zapravo je to pitanje poštivanja direktive EU. Mi znamo za tu činjenicu, međutim još uvijek nemamo nikakvih zakonskih okvira da to moramo učiniti. Zakon iz 2010. i svibnja 2013. to izričito ne govore. Da li će to propisati novi zakon koji se priprema u 2014. godini, to ćemo vidjeti – kaže Ivan Mrzljak, direktor ViK Karlovac.

Izjednačavanje cijene vode za kućanstva i gospodarstvo je moguće, i ako će novi zakon to tražiti, ta će odredba biti provedena i u Karlovcu, dodaje Mrzljak. Međutim, još uvijek se ne zna hoće li to značiti novi udar na standard građana, ili će ipak pojeftiniti voda za pravne subjekte.

– To je pitanje odluke vlasnika ViK-a i to je jedno vrlo ozbiljno pitanje. Znači, to se može riješiti na dva načina. Prvi je da cijena vode poraste za stanovištvo, a da za gospodarstvo ostane ista. To bi imalo značajne posljedice za standard stanovništva, kao što će uostalom imati i s državne razine najavljeno poskupljenje naknade za korištenje voda. Druga mogućnost je da se smanji cijena za gospodarstvo na nivo cijene koju plaća stanovništvo. Taj izračun, što bi to financijski značilo za ViK, pokušat ćemo izraditi danas – rekao je direktor.

Čini se da je ipak izvjesnije da bi građani Karlovca ubuduće vodu mogli plaćati skuplje nego do sada, budući da bi pojeftinjenje za gospodarstvo, upozorava direktor, imalo dugoročne posljedice za korisnike.

 – Postavlja se pitanje kvalitete koju bi onda dobili kroz isporuku vode u Karlovcu. To bi značilo da bi se održavanje smanjilo i da bi se investicijska aktivnost u Karlovcu smanjila. Ujedno bi to imalo značajni utjecaj na poslovanje tvrtke u kontekstu da bi bila nužna racionalizacija broja zaposlenih – poručuje Mrzljak.

Uprava Vodovoda i kanalizacije demantira da je Karlovac prema cijeni vode trenutno među skupljim gradovima u državi. Direktor Mrzljak napominje da su takve usporedbe nezahvalne jer ne uzimaju u obzir specifičnosti kao što su veličina grada, gustoća naseljenosti i starost vodovodne mreže. Ujedno tvrdi da je, prema podacima Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije, koje smatra relevantnima, situacija upravo suprotna, te da se ViK Karlovac nalazi na 81. mjestu od 94 uspoređena isporučitelja vode u Hrvatskoj.

error: Content is protected !!