KABA

Štete prijavite najkasnije do 21. veljače!

KARLOVAC – Iz karlovačke gradske uprave poručuju građanima čija je imovina oštećena uslijed poplava da štetu obavezno prijave najkasnije do idućeg petka, 21. veljače. Prijave štete nakon tog datuma neće se uzimati u obzir osim u opravdanim slučajevima.

Prijave se predaju u Grad Karlovac, Banjavčićeva 9, u pisarnici u prizemlju, radnim danom od 07 do 18 sati i neradnim danom (15. i 16. veljače) od 09 do 15 sati.

Obrasce možete naći na web stranici Grada Karlovca – www.karlovac.hr