Od sutra Inkasatorov poziv za sklapanje Ugovora za izvođenje radova u ovoj godini

KARLOVAC – Inkasator će sutra objaviti Poziv za sklapanje Ugovora za izvođenje radova u 2014. godini. Ponudu mogu podnijeti sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti do 14 sati 14. ožujka. Podnose se u pisarnici tvrtke, poštom ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici. Tekst poziva sa svim detaljima o sadržaju koji ponuda mora zadovoljiti, radovima za koje se ponuda dostavlja, kriterijima za odabir najpovoljnije ponuditelja, bit će objavljen na web stranicama društva www.inkasator.hr.

error: Content is protected !!