Općina Barilović plaća doprinose za novozaposlene radnike

BARILOVIĆ – Na originalni način, na koji bi se mogli ugledati i svi ostali, s nezaposlenošću stanovništva bori se Općina Barilović. Znajući da poslodavcima velik problem predstavljaju visoka davanja na plaće prema državi, općina je odlučila pomoći im u tome i osoboditi ih plaćanja doprinosa za sve novozaposlene radnike.

– Odlučili smo za nova zapošljavanja u 2014 godini financirati 100 % doprinosa na plaću i iz plaće. Za to smo u proračunu osigurali 200.000 kuna, a ako bude potrebe, povećat ćemo taj iznos – kaže načelnik Dražen Peraković.

Općina Barilović za sada je jedina u Karlovačkoj županiji koja se odlučila na ovaj način pomoći svojim nezaposlenima, kojih trenutno, prema službenim podacima HZZ-a, ima 269. No načelnik ističe da je stanje u stvarnosti dosta lošije, jer određen broj ljudi niti nije prijavljen u evidenciju Zavoda. I dok su državne mjere poticanja zapošljavanja prilično restriktivne, općina je odlučila biti blaža u svojim kriterijima.

– Poslodavci su se žalili da im je teško ostvariti poticaje preko HZZ-a, pa smo mi odlučili sve to pojednostavniti. Tražimo samo da tvrtka nema dugove prema Poreznoj upravi i prema općini, te da posluje na području općine – objašnjava Peraković. Maksimalni iznos sufinanciranja doprinosa po jednom zaposlenom iznosi 25.000 kuna godišnje, a može se podnijet zahtjev za najviše 3 novouposlena radnika.

Gospodarstvo pokazuje interes za ovaj oblik poticanja zapošljavanja, te je za sada na ovaj način zaposleno osam osoba. U Općini ističu da s programom planiraju nastaviti i narednih godina, a isto savjetuju i svima onima čiji proračuni to mogu podnijeti.