KABA

Potpisan Sporazum o ulaganju Fonda za zaštitu okoliša u pripremu i provedbu projekta “Babina Gora”

ZAGREB – U prostorijama Fonda za zaštitu okoliša danas je u Zagrebu potpisan Sporazum o ulaganju sredstava Fonda u pripremu i provedbu projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom “Babina Gora” za prijavu na sufinanciranje iz sredstava EU fondova, izgradnje pretovarnih stanica i sanacije odlagališta otpada na području Karlovačke županije. Sporazum su potpisali direktor Fonda Sven Muller i direktor CGO Karlovačke županije KODOS d.o.o. Zdravko Marčetić.

Sporazumom se definiraju prava i obveze potpisnika u svezi nastavka aktivnosti izrade preostale tehničke dokumentacije, pripreme za aplikaciju projekta prema EU fondu kao i sva prava i obveze jedinica lokalne samouprave u svezi prikupljanja, pretovara i prijevoza komunalnog otpada do Centra na Babinoj Gori. Nakon ovog sporazuma uslijedit će raspisivanje javnog natječaja za izradu preostale tehničke dokumentacije, potom i potpis ugovora o financiranju, kojim će se precizirati visina ulaganja sukladno odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za svaku pojedinu fazu javne nabave.