Zdravstvene preporuke stanovništvu na poplavljenim područjima

KARLOVAC – Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije objavio je preporuke za stanovništvo na područjima pogođenima nedavnim poplavama.

MJERE ASANACIJE NAKON POVLAČENJA POPLAVNIH VODA

Na područjima gdje se voda povukla potrebno je započeti mehaničko čišćenje poplavljenih objekata i površina (odstranjivanje mulja, naplavina, pijeska, otpada), nakon čega je potrebno pranje vodom i deterdžentima. Završna dezinfekcija podova i ostalih površina može se provesti uobičajenim dezinficijensima za korištenje u kućanstvu. Preporuča se upotreba klornih preparata (npr. IZOSAN G) prema preporuci proizvođača. Pri čišćenju trebamo paziti na osobnu sigurnost i koristiti zaštitna sredstva (gumene rukavice i čizme). Unutarnje zidove premazati algicidima.

Nakon isušivanja stambenih prostora potrebno je dobro oprati i dezinficirati sve što je došlo u doticaj s poplavnim vodama: pokućstvo, posuđe, sanitarije i ostale predmete i površine koji su bili u doticaju s poplavnim vodama.

Po mogućnosti očistiti septičke jame radi sprječavanja izlijevanja, a ako je došlo do izlijevanja provesti sanaciju tla klornim vapnom.

Uklanjanje uginulih životinja u dogovoru s ovlaštenim veterinarskim inspekcijskim službama.

UPUTE ZA SANACIJU BUNARA U IZVANREDNIM SITUACIJAMA

Sanirati prostor oko bunara odstranjivanjem prvog sloja zemlje i onečišćenja nabijanjem sloja gline oko bunara te popraviti oštećene zidove bunara.

Spriječiti punjenje bunara otpadnim površinskim vodama.

Ispumpati svu vodu iz bunara, a zidove bunara iščetkati otopinom dezinficijensa (npr. na bazi klora) pripremljenom prema uputi proizvođača.

Kada se bunar napuni podzemnom vodom provesti postupak hiperkloriranja uz nadzor stručnjaka Zavoda za javno zdravstvo i uz sudjelovanje lokalnih vatrogasnih službi, Crvenog križa ili DUZS-a.

Nakon provedene dezinfekcije (npr. preparatima na bazi klora), voda se može koristiti nakon vremena određenog od strane proizvođača (minimalno 30 minuta).

OBAVEZNO se treba pridržavati uputa o rukovanju s dezinficijensom, a pri radu s granulatom ili otopinama klora preporučuje se koristiti zaštitnu odjeću, masku, gumene čizme, te gumene ili plastične rukavice.

ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA

Pojačati mjere osobne higijene, češćim pranjem ruku sapunom uz korištenje zdravstveno ispravne vode i po mogućnosti uz korištenje dezinfekcijskih sredstava.

U slučaju pojava znakova crijevnih zaraznih bolesti (povišena tjelesna temperatura, povraćanje, proljev, bolovi u trbuhu) obratiti se izabranom liječniku.

Ukoliko je došlo do ozljeđivanja obavezno se javiti izabranom liječniku radi zbrinjavanja rane i cijepljenja protiv tetanusa.