web karijera 1160*120
web struka 1160*120

U županiji nije bilo dovoljno novca za sve koji su tražili pomoć oko drva za ogrijev

KARLOVAC / KARLOVAČKA ŽUPANIJA – Prošle godine prvi put se dogodila situacija da županija nije imala dovoljno sredstava za isplatu troškova za ogrijev svim korisnicima koji koriste ovaj vid socijalne pomoći. Čini se da će se ta situacija ponoviti i ove godine.

Sredstva za troškove za ogrijev isplaćuju se iz decentraliziranih sredstava, odnosno preko Ministarstva socijalne politike i mladih, u Državnom proračunu prošle godine predviđeno je oko 2,5 milijuna kuna za Karlovačku županiju, ta sredstva utrošena su na razne zahtjeva 2.600 korisnika socijalnih programa, pojašnjava županijska pročelnica Višnja Jović.

Tražili smo dodatna sredstva i pokušali ukazati da imamo puno veći broj korisnika, međutim odgovoreno nam je kako ih više nema, kaže Jović. Sugerirali smo općinama i gradovima da isplate tu pomoć iz svog proračuna korisnicima koji ostvaruju pravo. Isto tako obratili smo se Ministarstvu i zatražili povećanje sredstava za ovu godinu. To nije odobreno i ona ostaju na nivou 2013. giodine, kaže Jović. Zabrinjavajuće je što nam broj korisnika socijalne pomoći raste, dodaje.