Smanjena sredstva ŽUC-u, manje novca za investicije u prometnice

KARLOVAC – Županijskoj upravi za ceste prošle godine smanjena su sredstva, sa 14 milijuna kuna pala su na 6 milijuna, to je bio udar na ŽUC, odnosno planirane investicije, kaže ravnatelj Boris Kozjan. Stoga će biti odrađeni samo neophodni projekti.

Županijska uprava za ceste po kilometru prometnicama ima 25 tisuća kuna, neke županije imaju i trostruko, odnosno četverostruko više sredstava, kaže Kozjan, a za sada nema naznaka da će ona biti povećana.

Nadamo se da ćemo zahvaljujući podršci Udruge županija uspjeti ostvariti traženu izmjenu Pravilnika o raspodjeli sredstava, jer ovaj način podijele nije pošten, kaže Kozjan.

Unatoč svim problemima most na državnoj cesti u Donjem Pokupju ove će godine u sanaciju. Prometnica i most su novom preraspodjelom u nadležnosti Hrvatskih cesta, no ŽUC im je dostavio kompletnu dokumentaciju vezanu za izgradnju tog mosta. Ove godine za tu je svrhu izdvojeno 5 milijuna kuna, a vrijednost cijelog projekta je nešto više od 27 milijuna kuna. Obećao je Kozjan i sanaciju prometnica i mostova oštećenih u nedavnim poplavama.