Vučić: Karlovačka županija mora iskoristiti EU fondove u cilju povećanja indeksa razvijenosti

KARLOVAC / KARLOVAČKA ŽUPANIJA – Prema podacima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Karlovačka županija se prema indeksu razvijenosti nalazi u prvoj skupini, to nažalost nije dobar pokazatelj, naime prva skupina drugim riječima znači da nam je indeks razvijenosti ispod 75 %.

Bio bih najsretniji da smo u rangu grada Zagreba, Istarske ili Primorsko goranske županije u kojima je indeks razvijenosti veći od 150 %, no eto situacija nije takva, kaže župan Ivan Vučić komentirajući podatak da je indeks Karlovačke županije prema zadnjim podacima na razini 56,34 %.

Mi znamo gdje smo, a situacija bi bila još gora da nam je indeks primjerice 75 %. Naime u tom slučaju ne bismo imali pravo na pomoć strukturnih fondova Europske unije, ali ni Fonda za regionalni razvoj. Ovo nam daje razloga da više poradimo na projektima od interesa za lokalnu samoupravu, kaže Vučić.

Prema indeksu razvijenosti tako smo se našli na osmom mjestu, što moramo iskoristiti i raditi projekte, ali i Strategiju, ali ne želja, već pravih potreba, pa sukladno tome krenuti u izradu programa i projekata, te podići indeks razvijenosti.

Nova politika provodi se na nivou cijele Europske unije, naime proizvodnja se ne seli više na istok, nego se stimulira u najrazvijenijim zemljama. Podsjeća Vučić i kako je želja unije da dohodak od proizvodnje bude na razini 22 %, a u Karlovačkoj županiji već sad je na nivou 52 %.

Hrvatska ima velike potencijale, no bez ljudskih resursa je teško, a upravo je to najveći problem u malim sredinama, stoga će trabati poboljšati rad Razvojne agencije, te pomoći JLS pri apliciranju projekata, no oni su ti koji moraju dati inicijativu.

Novca u EU fondovima ima, treba samo pisati projekte, no problem je i taj što Hrvatska nema definiran zakonski okvir, a ne postoji ni garantna agencija, smatra župan. Tako od Europske komisije tražimo i tehničku potporu, jer nemamo novca ni da riješimo papire, dodaje, te ipak ističe i dobre primjere: Ribarku i KAaquarij