U općini Barilović zadovoljni odlukom Ministarstva o neprihvatljivosti MHe

BARILOVIĆ – U općini Barilović zadovoljni su odlukom Ministarstva zaštita okoliša i prirode kojim je poništena odluka Karlovačke županije da je izgradnja mini hidroelektrane Barilović prihvatljiva za ekološku mrežu. No, ovo nije kraj priče – investitor još uvijek može uložiti žalbu na ovu odluku.

Zadovoljni smo situacijom, no i dalje ćemo pratiti realizaciju svih projekata vezanih uz izgradnju mini hidroelektrana, poručuju iz Eko Pana, te podsjećaju da su podnijeli dvije tužbe i jednu prijavu vezanu uz mini hidroelektranu Brodarci. Ukupno je prema njihovim saznanjima u planu izgradnja 7 malih hidroelektrana na Korani.

Čudno je i znakovito što su sada pokrenuti ti postupci, kao i to da je Korana ispala iz ekološke mreže, stoga tražimo odgovor od državnih institucija da nam kažu po kojim je to kriterijima učinjeno. Male hidroelektrane ne trebaju našim rijekama, od njih neće biti doprinosa, a moguća je samo šteta, kaže Denis Frančišković, te navodi primjer Lešća. No, priča nije završena, naime investitor može uložiti žalbu.

Ići ćemo prema svim institucijama, čak i Europske unije, da spriječimom devastaciju rijeka. Ova situacija je bila upitna od početka, jer je projekt napravljen na lošim i starim stručnim podlogama. U Bariloviću su također zadovoljni ovom situacijom, a zadnja poplava dokazala je kako Korana može zapriječiti jedini put iz Barilovića prema Perjasici, što bi se dogodilo u slučaju izgradnje brane, kaže Ivica Trgovčić iz udruge Sedra.

Udruge i dalje zagovaraju obnovu starih mlinica kojim bi se dobila ista količina električne energije kao i hidroelektranom, a utjecaj na okoliš ne bi bio poguban.