Na državnoj maturi prijavljeno 138.025 ispita

HRVATSKA / KARLOVAC – Prvog veljače završene su prijave ispita državne mature. Na ljetnom roku 2014. prijavljeno je ukupno 138.025 ispita. Najpopularniji izborni predmeti bili su psihologija, politika i gospodarstvo, fizika i biologija.

Početkom dvanaestog mjeseca učenici se prijavljuju u sustav na portalu Postani student. U sustav se prijavljuje korisničkim imenom, lozinkom i PIN-om, koji se dobiju na početku srednjoškolskog obrazovanja. Pomoću korisničkog računa učenici prate svoje bodove, rezultate, ocjene i mjesto na rang listi do upisa na fakultet.
Nakon prijave u sustav učenici prijavljuju željene fakultete i predmete koje će polagati na maturi. Predmeti moraju biti u skladu sa zahtjevima fakulteta, inače učenici neće biti u mogućnosti prijaviti fakultet.

Predmeti koje učenici prijavljuju dijele se u dvije kategorije: osnovne i izborne. Osnovni predmeti su hrvatski, matematika i engleski jezik, a mogu se prijaviti na dvije razine, višoj (A) i nižoj (B). Zbog smanjenog broja sati iz određenih predmeta, učenici strukovnih škola većinom se odlučuju za nižu razinu, iako mogu prijaviti i višu, ovisno o zahtjevima fakulteta koji žele upisati. Svi fakulteti ne zahtjevaju polaganje izbornih predmeta, ali se na njih mogu dobiti dodatni bodovi i time učenici osiguravaju više mjesto na rang listama. Fakulteti poput medicine i filozofskog uz polaganje izbornih predmeta traže i polaganje dodatnih prijamnih ispita. Zbog mature i dodatnih prijamnih ispita, mnogi su učenici pod dvostrukim stresom.
Državna matura prvi puta se polagala 2007. godine, a cilj joj je bio borba protiv korupcije pri upisima na fakultete i ušteda putovanja budućim studentima.
O državnoj maturi razgovarali smo s profesorom engleskog jezika Denisom Plavetićem, voditeljem priprema iz engleskog jezika u Gimnaziji Karlovac:

„ Test iz engleskog jezika na državnoj maturi je specifičan i ne može se pripremiti u dva tjedna prije same mature. Učenike posebno treba pripremiti da budu pažljivi, da pažljivo čitaju zadatke i tekstove, jer je u testu naglasak na pažljivom čitanju i slušanju. Kroz svoje pripreme nastojim učenicima ukazati na to gdje su zamke i na koji način ih učenici mogu prepoznati.”

„Učenici Gimnazije Karlovac imaju potrebna znanja i vještine za uspješno polaganje mature i tu ne očekujem neke veće probleme. Veliki dio ovisi o samim učenicima i o tome koliko će truda uložiti. Sati priprema neće puno pomoći ako iza njih još ne stoji individualni rad učenika. „

„Osobno, prijašnji sistem mi se više sviđao. Završavali smo s nastavom oko 15. svibnja i imali smo vremena do početka sedmog mjeseca da se pripremimo za prijamne ispite, te smatram da je stres ipak bio manji. Danas je problem što učenici ravno iz nastave kreću na polaganje državne mature. Taj postupak traje tri tjedna, rezultati se dugo čekaju, a nakon objave rezultata još se čekaju konačne liste i tako su učenici praktički tri mjeseca pod konstantnim pritiskom.”

Najviši broj bodova koji učenik može skupiti je 1.000, a svaki fakultet postignuća boduje drugačije. Bodovi se dobivaju na riješenost državne mature, opći uspjeh tijekom sve četiri godine, dodatna postignuća i prijamne ispite. Neki fakulteti računaju opći uspjeh, a neki gledaju na prosjek ocjena svake godine. Sve ovisi o vrsti fakulteta, a sve informacije mogu se naći sa stranicama Postani student i webu fakulteta.
Najčešće pitanje učenika je kako preračunati bodove s A na B razinu. Na primjer, ako određeni fakultet traži položenu B razinu matematike, a učenik je na maturi položio A razinu, tada se postotak riješenosti ispita s A razine množi s 1.6 i time se preračuna u B razinu. Isto tako, postotak riješenosti ispita na B razini dijeli se s 1.6 i dobije se postotak riješenosti na A razini.
Svoj komentar na ovogodišnje prijave u sustav dala nam je profesorica njemačkog jezika i glavna ispitna koordinatorica državne mature Gimnazije Karlovac, Jasmina Silvaši Đumić:

„Najčešća pitanja maturanata odnose se na funkcioniranje privremene rang liste, koja nije potpuno vjerodostojna dok ne dođu rezultati s državne mature.”

„Organizacija državne mature je jako opširna. Počinje se 1. prosinca, a traje sve dok se ne izdaju svjedodžbe o položenoj državnoj maturi. Trenutno smo u fazi završetka prijave ispita državne mature, koje su svi učenici uspješno prijavili. Naravno, povremeno nailazimo na manje poteškoće, ali one se lako riješe, jer to omogućava elektronski sustav.”

„Moj savjet maturantima je da budu lukavi, te da sve predmete odgovaraju što ranije kako bi do kraja godine imali dovoljno ocjena i na kraju si ostavili prazan hod koji će onda iskorostiti za pripremanje mature.”

Prijave ispita su gotove, a hoće li učenici u njihovu polaganju biti uspješniji od svojih kolega koji su ispite polagali prošle godine, saznat ćemo uskoro.
O prijavljenim ispitima i odabranim fakultetima pitali smo učenike Gimnazije Karlovac.

„Na maturi sam prijavila osnovne predmete, hrvatski, matematiku i engleski, a od izbornih povijest. Prioritet mi je povijest na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Zbog škole u zadnje vrijeme ne stižem ići na pripreme, ali do sada sam išla na pripreme iz hrvatskog, engleskog i matematike, koje su održavali profesori. Smatram da su pripreme u školi kvalitetnije jer nam ih drže profesori koji su nam predavali sve četiri godine.” – Ivana

„Na maturi sam prijavila hrvatski višu razinu, matematiku nižu razinu i engleski višu razinu, a od izbornih predmeta odabrala sam psihologiju. Za sada su mi prioritet južnoslavenski jezici,ali se kasnije planiram prebaciti na glazbenu akademiju. Uz jezike, prijavila sam logopediju, rehabilitaciju, predškolski odgoj i pedagogiju. Više mi se sviđa polaganje prijamnih ispita, jer se sada zbog školskh obveza ne stignemo pripremati koliko bismo htjeli” -Katarina

“Opće predmete prijavio sam sve višu razinu, a od izbornih biologiju i kemiju. Prvi izbor mi je medicina u Zagrebu, drugi molekularna biologija, a treći biologija i kemija profesorski smjer. Idem na pripreme iz matematike i engleskog u školi, a na neke izvan škole ne, zato što smatram da bi se za maturu trebalo učiti tjekom sve četiri godine, a ne sve u jednoj. Smatram da je sustav državne mature loš, zato što, iako pruža univerzalnost u vrednovanju znanja kroz sve četiri godine, predmeti za određene fakultete nisu zadovoljavajući. Smatram da su prijamni bolji jer nude veću mogućnost selekcije od državne mature.” – Damjan