Osnovano Antikorupcijsko vijeće Karlovačke županije

KARLOVAC – Na posljednjoj sjednici Županijske skupštine donesen je Akcijski plan za suzbijanje korupcije, te je imenovano Vijeće koje će voditi te poslove. Naputkom Ministarstva pravosuđa došla je uputa da bi kao jedinica regionalne samouprave trebali donijeti taj plan koji će zaokružiti djelovanja i mjere koje se u Karlovačkoj županiji već provode u cilju suzbijanja korupcije, kaže privremeni pročelnik Ureda župana Bernardo Pahor.

Kao primjer Pahor navodi isključivanje svih dužnosnika Karlovačke županije iz upravnih vijeća i nadzornih odbora njezinih ustanova i tvrtki. U Županiji već duže vrijeme postoji kodeks ponašanja službenika u upravnim tijelima, a putem odsjeka za javnu nabavu poštuje se Zakon o javnoj nabavi i djeluje na sprečavanju korupcije, kako u samoj županiji tako i u ustanovama i tvrtkama u kojima je osnivač. Zakonitost korištenja proračunskih sredstava je potvrđena nalazom državne revizije, kaže Pahor.

U Vijeće kojem je na čelu pročelnica za proračun i financije Marija Gemeri izabrano je još deset predstavnika političkih stranaka koje djeluju u Skupštini. Uskoro se očekuje prvi sastanak Vijeća na kojem će biti definirani dalji koraci.