Lovci na projekte nastavljaju s radom – sutra predavanje o financiranju projekata u turizmu

KARLOVAC / ZAGREB / OTOČAC – Lovci na projekte nastavljaju s radom, nakon što su u siječnju predstavili investicijske i strukturne fondove Europske unije, novo predavanje predviđeno je sutra.

Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organiziraju u petak, 7. ožujka u Otočcu radionicu o turističkim projektima pod nazivom “Korištenje Strukturnih i investicijskih fondova EU za cjeloviti razvoj atraktivne turističke destinacije”, s početkom u 9,00 sati.

Cilj radionice je okupiti dionike s područja Ličko-senjske i Karlovačke županije kako bi ih detaljnije savjetovali o mogućnostima su-financiranja projekata u turizmu iz Strukturnih i investicijskih fondova EU te potakli raspravu o mogućnostima razvoja turizma u dvije županije. Radionica je zamišljena kao mjesto interakcije potencijalnih nositelja projekata javne turističke infrastrukture i nositelja privatnih inicijativa.

U kontekstu integriranog razvoja područja, ulaganja u turizam mogu osigurati revitalizaciju tradicijskih aktivnosti, dodavanje vrijednosti postojećim i razvoj novih gospodarskih aktivnosti te povezivanje komplementarnih razvojnih inicijativa, poručuju iz UNDP-a.

Radionica je organizirana u sklopu partnerskog projekta Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i UNDP-a “Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja za slabije razvijena područja Republike Hrvatske”.

Podsjetimo kako su se uz Karlovačku, u društvu najnerazvijenijih županija u kojima se provodi projekt našle i Ličko-senjska, te Sisačko-moslavačka županija.