Problemi i dalje položaj na tržištu rada, premalo žena na vlasti i nasilje

KARLOVAC – Diljem svijeta danas se obilježava Međunarodni dan žena, datum koji simbolizira dugu povijest borbe za ženska prava, kao što su pravo glasa, pravo na rad i pravo na legalizaciju pobačaja. Ideja za obilježavanjem Međunarodnog dana žena pojavila se prvi put početkom 20. stoljeća, u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije, kada su zbog loših radnih uvjeta protesti postajali sve češća pojava. Premda je od početaka borbe za ženska prava prošlo cijelo stoljeće, u Hrvatskoj i dalje ima mnogo prostora za promjenu i napredak po tom pitanju.

Najveći problemi i dalje su položaj žena na tržištu rada, zaštita od nasilja te nedovoljna participacija žena u tijelima vlasti. Iako su se žene izborile za ulazak na tržište rada, diskriminacija je i dalje pristutna, a ekonomska kriza koja već godinama gasi radna mjesta najviše je pogodila upravo – žene.

– Ako su oba partnera bez posla, nekako je logično da će muškarac biti taj koji će prvi tražiti posao, a žena je i dalje ta koja tradicionalno ostaje kod kuće i čuva djecu. Možda je tako i zbog toga jer su muškarci i dalje za isti posao plaćeni bolje od žena – smatra predsjednica Ženske grupe “Korak” Mirjana Duduković, Ženska grupa.

Ništa dobroga, poručuje, ženama neće donijeti ni Zakon o radu kojeg predlaže hrvatska Vlada, ukoliko bude usvojen u obliku u kojem je predložen.

– S takvim radnim vremenom koje se predlaže, žene će biti samo još više diskriminirane i potlačene na tržištu rada. Što će biti s djecom za vrijeme dok žene budu radile po 56 sati tjedno? Ni jedan vrtić ne radi u dvije smjene – kaže Duduković.

Poseban problem predstavlja činjenica da su zaposlene žene najčešće dvostruko opterećene, budući da najveći dio kućanskih poslova još uvijek pada upravo na ženska leđa. Uzimajući to u obzir, porazan je podatak da su žene za obavljanje istih poslova još uvijek znatno manje plaćene od svojih muških kolega.

Što se tiče zastupljenosti u tijelima vlasti, Zakon predviđa da žene u njima čine najmanje 40 posto. Međutim, žene su još uvijek zapostavljene prilikom podjela glavnih funkcija u izvršnoj vlasti.

– Žene u politici najčešće nekako završe na manje važnim funkcijama. Evo u Vladi sada na najvažnijim resorima imamo muškarce – imamo premijerea, imamo ministre financija, poljoprivrede, zdravstva, obrazovanja, a ministrica je u sektoru socijalne skrbi – pojašnjava predsjednica Ženske grupe “Korak”. Čak i one žene koje i dospiju na visoke funkcije, smatra, ne čine mnogo za bolji položaj žena. Objašnjava kako su one ipak pod stegom stranaka čije su članice, gdje im se ne ostavlja mnogo prostora za djelovanje po tom pitanju.

Obiteljsko nasilje, ekonomsko nasilje – žrtve su uglavnom žene. Sklonište za žene žrtve nasilja u Karlovcu uvijek je puno. U njemu je trenutno 14-ero žena i djece, a telefoni u Ženskoj grupi “Korak” i dalje zvone za pomoć.