Gostovanjem pjesnika nastavljen projekt Mobilll

KARLOVAC – Nakon što je Karlovčanima predstavljena folklorna baština Bosne i Hercegovine, aktivnosti u sklopu projekta Mobilll nastavljene su predstavljanjem bosanskohercegovačkih pjesnika Huseina Derviševića i Senudina Jašarevića. Kroz dva tjedna u Bihać putuju Karlovački pjesnici, a sve u cilju produbljivanja međusobne kulturne suradnje.

Projekt Usluga pokretne knjižnice za cjeloživotno učenje u ruralnim sredinama, kojeg provode Gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića i Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać nastavljen je predstavljanjem bosanskohercegovačkih pjesnika u osnovnim školama Rakovica i Švarča, te u Gradskoj knjižnici. Kroz dva tjedna tri karlovačka pisca Vladimir Halovanić, Marinko Marinović, te Darko Lisac posjetit će susjednu državu, a to je samo dio aktivnosti projekta, najvažnija su dva bibliokombija koji obavljaju funkciju pokretne knjižnice.

poezija_bosanci1003

Nije bitan broj korisnika, već dostupnost usluga i mogućnost cjeloživotnog učenja za sve stanovnike obje države, bez obzira u kako malom mjestu žive. Interes postoji, a za sada najviše interesa pokazuju najmlađi.

Ovim projektom razvija se kultura čitanja, a mogu se pronaći časopisi na engleskom jeziku, te DVD-i. Projekt je vrijedan nešto više od 111 tisuća eura, a predviđeno trajanje je do 18. ožujka, iako će vjerojatno biti nastavljen i nakon tog roka.