KABA

GP Građani nadgledaju toplanu zahtjeva odgovore od ŽDO-a

KARLOVAC – Građanski pokret “Građani nadgledaju toplanu” uputio je medijima priopćenje na temu neaktivnosti Županijskog državnog odvjetništva vezano za osnivanje nove toplane u Karlovcu. Prenosimo tekst priopćenja:

Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Karlovcu zaprimilo je tijekom prošle godine nekoliko prijava vezanih za osnivanje i poslovanje nove toplane u Karlovcu. Nakon godinu dana ŽDO se nije oglasio, niti ima ikakvih naznaka da istražuje navode u prijavama, iako je čak i od strane Državnog odvjetništva (DORH) u nekoliko dopisa upućeno da se očituje po navedenim prijavama.

ŽDO ne reagira čak i na službene dopise Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskog Sabora koji ga je u dva navrata zatražio očitovanje o karlovačkim toplanama, poslanih dana 3. 1.2014. i 3.2.2014. godine. Navedeni odbor 4.7.2013, godine upoznat je s problematikom osnivanja “nove” toplane u Karlovcu, njenog pravnog nesljedbeništva sa “starom” toplanom kada se radi o dugovima ali ne i kada se radi o osobnim podacima korisnika, ugovorima s istima i ostalim pravno posljedičnim problemima, te je među ostalim institucijama zatražio i očitovanje DORH-a, koji je isto proslijedio prema ŽDO još u 8. mjesecu 2013. godine.

ŽDO ne reagira niti na zahtjeve za pravo na pristup informacijama, kao niti na informaciju o mogućem sukobu interesa njegovog djelatnika radi višegodišnjeg neplaćanja računa za grijanje u prošlosti, iako je i od strane DORH-a pozvan da se očituje o istome.

Pozivamo stoga ŽDO da se očituje prema institucijama hrvatske države ali i prema javnosti, da li je postupak grada Karlovca 2012. godine, koji je osnovao novo trgovačko društvo Gradska toplana d.o.o. te prenio koncesiju za distribuciju toplinske energije sa starog društva Toplana d.o.o. na novo društvo legalan ili nije legalan. Odgovor nam ne treba iz znatiželje, već želimo znati živimo li u pravnoj državi i gradu ili živimo u gradu gluhonijemih pravnih institucija.”