Brojni planovi i projekti u Čistoći

KARLOVAC – Tvrtka Čistoća aktivno se priprema za još bolje odvojeno prikupljanje otpada, naime do sada su zeleni otoci postavljani u Gradskim četvrtima i kod škola, a uskoro će i mjesni odbori dobiti svoje kante za papir i plastiku. Do kraja godine čitav bi grad trebao biti pokriven.

Dodatnih 50 zelenih otoka, odnosno po 50 kanti za papir i 50 za staklo trebali bi biti uskoro postavljeni u mjesnim odborima, do sada je u gradskim četvrtima i školama postavljeno oko 480 posuda za plastiku, papir, ambalažno staklo, te miješani komunalni otpad, kao i pseći otpad. U planu je novih 600 posuda za odvojeni otpad, ali i 300 vrtnih kompostera za prigradske kuće, taj projekt sufinancirat će Fond za zaštitu okoliša. No, to nisu jedini planovi ove gradske tvrtke. Reciklažno dvorište na Ilovcu trebalo bi zaživjeti do kraja ove ili početkom sljedeće godine.

Papir je najvažniji , odnosno najisplativiji je se radi o otpadu koji se dobro prodaje, dok za plastiku i staklo nema ozbiljnih otkupljivača u Hrvatskoj. Stoga uskoro kreće pilot projekt u sklopu kojeg će u Gradskoj četvrti Dubovac svaka kuća dobiti i kantu za papir.

cistoca_kontejneri

U planu su mobilna reciklažna dvorišta, ali i digitalni katastar posuda za odvojeno prikupljanje otpada koji bi trebao profunkcionirati na internet stranicama Čistoće kroz nekoliko dana, trebao bi uskoro proraditi i besplatni internet, odnosno hot spot za područje Gaze i Banije, a poskupljenja cijene usluga ne bi trebalo biti.

Rješenje je u Fondu za zaštitu okoliša koji će sufinancirati većinu projekata, ali i reorganizaciji ljudi, odnosno korištenju postojećih resursa, te suradnji. U svakom slučaju poziv svim građanima na odvojeno prikupljanje otpada, za sada neće biti moguće omogućiti svakome kante kod njihovog ulaza, ali zeleni otoci nisu toliko daleki, da ne bi mogli prošetati do najbližeg u svojo četvrti.