Karlovačka županija daje bespovratna sredstva za turističke projekte

KARLOVAC – Karlovačka županija će i ove godine sufinancirati turističke projekte. Tako će Županija bespovratna sredstva osigurati za projekte čijom provedbom se doprinosi razvoju turizma na području Karlovačke županije.

Potpore mogu dobiti fizičke i pravne osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, turističke zajednice, gradovi i općine te obiteljska poljoprivredna gospodarstva-OPG) sa sjedištem na području Karlovačke županije, a turistički projekti za koje se traže potpore moraju se ostvarivati na području Karlovačke županije.

Sredstva potpore dodjeljivat će se za razvoj i unapređenje turističke infrastrukture, kao što su obnova, uređenje i stavljanje u turističku funkciju tradicijske graditeljske baštine, kampovi, seoski turizam sa smještajem i objekti u funkciji pružanja turističkih usluga na ruralnom prostoru; razvoj novih turističkih proizvoda i unapređivanje turističke ponude destinacije, razvoj i unapređenje posebnih oblika turizma (gradski, kulturni, avanturistički, wellness), izradu promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi, promidžbene brošure i slično); te tradicijske manifestacije i događanja.

Maksimalni iznos sufinanciranja Karlovačke županije može biti do 50% ukupne vrijednosti projekta, a najviše do 50.000 kn po pojedinom prijavljenom projektu. Natječaj je otvoren do kraja svibnja.