web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Tijekom vikenda zabilježeno 28 požara otvorenog prostora

KARLOVAC – Vatrogasci na karlovačkom području tijekom vikenda imali su dosta posla. Zabilježene su dvije tehničke intervencije, 28 požara otvorenog prostora i pet malih požara.

Požari otvorenog prostora, i pored upozorenja zabilježeni su na prostoru Dugog Dola, Malog Kozinca, Široke Rijeke, Svinice Krstinjske, Štakorovice, Mracelj, Brežana, Devčić Sela, Duga Gora, Lasinjskog Sjeničaka, Kašta, Dojeg Kremena, Kordunskog Ljeskovca, Maljevačko Selište, Gornja Visočka, Lađevca, Korita, Primišlja, Drežničkog Selišta, Turkalja, Cerovnika, Janja Gore i Viničice.