Zvončići otvaraju prvi kabinet za senzornu integraciju u Karlovcu

KARLOVAC – Udruga za djecu s poteškoćama u razvoju Zvončići sutra će svečano otvoriti prvi kabinet za senzornu integraciju u Karlovačkoj županiji. Kabinet se nalazi u prostorijama Gradske četvrti Švarča, a Zvončići ovim otvorenjem postaju prva udruga u županiji koja je započela ovaj proces u skladu s EU standardima.

Kabinet je namijenjen svoj djeci s teškoćama u razvoju na području grada Karlovca i Karlovačke županije, a ne samo djeci iz udruge.

Terapiju provodi educirani terapeut za senzornu integraciju, a vježbe koje se provode samo su karika u lancu. Djeci je, naime, potreban i niz drugih terapija.

Udruga djeluje od siječnja 2011. godine, brine o 43 djeteta sa teškoćama u razvoju, ima i 114 punoljetnih članova udruge, roditelja, stručnjaka i ostalih zainteresiranih građana. Uz pomoć djeci, svrha joj je i podizanje osviještenosti i educiranosti okoline o potrebama, mogućnostima i pravima osoba s invaliditetom.