web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Najveći problem i dalje zapošljavanje osoba s invaliditetom

KARLOVAC – Najveći problem s kojim se susreću osobe s invaliditetom i dalje je nezaposlenost, upozoreno je na okruglom stolu održanom u povodu Dana ravnopravnosti. Ekonomska situacija toliko je loša da je do posla teško svima, stoga ne čudi da je pozitivna diskriminacija koja bi se trebala primjenjivati u slučaju zapošljavanja osoba s invaliditetom više iznimnka nego pravilo.

– Imamo svijetlih primjera, ali riječ je o Gradu Karlovcu i javnim tvrtkama, one imaju senzibiliteta prema osobama s invaliditetom. No u privatnim tvrtkama to nije tako, kod zapošljavanja su tim tvrtkama su osobe s invaliditetom uglavnom diskriminirane i marginalizirane – upozorava Blaženka Presečan, predsjednica Saveza osoba s invaliditetom Karlovačke županije. Posebno ranjiva skupina pritom su žene s invaliditetom, dodaje, koje su često dvostruko diskriminirane – i zbog spola i zbog invaliditeta.

Osim zapošljavanja koje je problem za sve osobe s invaliditetom, za neke od njih u svakodnevnoj komunikaciji zapreku predstavlja i komunikacijska barijera. Zato, kada je riječ o gluhim i nagluhim osobama, zapamtite da ne morate znati znakovni jezik da bi vas mogle razumjeti, jer većina njih uspješno čita s usana, kaže Zorica Pluščec, tajnica Udruge gluhih i nagluhih Karlovačke županije.

Problem komunikacijske barijere sve se više prepoznaje, stoga je hvalevrijedan primjer tečaj znakovnog jezika koji se održava u OB Karlovac, koji je, kako doznajemo, naišao da dobar odaziv zdravstvenog osoblja.

Okrugli stol na kojem se razgovaralo o problematici s kojom se osobe s invaliditetom susreću u svakodnevnom životu organizirala je Županijska organizacija HDZ-a u suradnji s Udrugom gluhih i nagluhih Karlovačke županije.