web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Slunj zbog MORH-a ostaje bez 30 % proračunskih sredstava

SLUNJ – MORH nije platio komunalnu naknadu za korištenje Vojnog poligona gradu Slunju za ožujak. Iz ovog ministarstva tvrde da promjenom Zakona to više nisu dužni činiti, no u Gradu su drugačijeg mišljenja. Gradonačelnik Željko Rendulić upozorava da će ako MORH ne plati račun biti primorani ići ovrhom prema njima, kao što to čine prema ostalim dužnicima.

Čak 30% proračuna Grada Slunja čini komunalna naknada koju je sve do početka ožujka plaćao MORH. Grad će ovime ostati bez 4,5 milijuna kuna na godišnjoj razini, a smatraju da je ovo protuzakonit čin Ministarstva, a u pomoć gradonačelnik je pozvao i predsjednika Josipovića i premijera Milanovića.

Funkcioniranje grada bez ovih sredstava bit će ugroženo, smatra Rendulić, te dodaje da će bez navedenih sredstava teško biti osigurati održavanje komunalne infrastrukture, zimske službe, vatrogasaca i svih ostalih koji se financiraju iz gradskog proračuna.

Negativni trendovi iseljavanja mještana ovime će se samo nastaviti, smatra Rendulić, te dodaje da se rješenje mora pronaći, konačno vježbalište Eugen Kvaternik zauzima 25 % površine grada, a osim komunalne naknade nikakav drugi financijski doprinos grad nema, a vojne aktivnosti negativno utječu i na turizam koji je najvažnija grana ovog kraja.