web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Radionica u sklopu izrade Gradskog programa za mlade

KARLOVAC – Prva u nizu radionica vezanih uz izradu Gradskog programa za mlade bazirala se na edukaciji, informiranju i savjetovanju mladih. Ispunjen prostor Centra za mlade u Grabriku znak je da mladi imaju interesa i žele sudjelovati u kreiranju Strategije koja će vrijediti do 2018. godine.

Cilj je da mladi osim kroz istraživanje potreba, sami sudjeluju sa donositeljima programa u predlaganj novih mjera i aktivnosti Programa za mlade. Treba napraviti ravnotežu između želja i mogućnosti, koje se često ne poklapaju.

Do kraja svibnja još će biti odrađene radionice: Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, Slobodno vrijeme mladih, Mehanizmi potpore mladima te Osamostaljenje mladih, a svi zainteresirani su pozvani da se uključe.

Podsjetimo kako projekt “Tko i kako do Gradskog programa za mlade” provodi udruga Carpe Diem u partnerstvu s Gradom Karlovcem, a financiran je od strane Europske komisije kroz program Mladi na djelu.