Radovi na vodovodnoj mreži u Slunju

SLUNJ – U Slunju su trenutno u tijeku radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, točnije najvažnijem dijelu vodovoda, od tamošnje FINE do Doma zdravlja. Radovi bi trebali biti završeni do 21. svibnja, a vrijedni su 750 tisuća kuna.

Slunjski komunalac potvrdu glavnog projekta ishodio je još 2012. godine, no tek prije desetak dana bilo je moguće krenuti u radove koji će utjecati na kvalitetniju vodoopskrbu za sve građane.

Cjevovod se nalazio u trupu prometnice, a radilo se o čeličnim cjevima sa olovnim brtvama. Ovim radovima najvećim će dijelom biti izmaknut u nogostup, osim tamo gdje je to fizički nemoguće, a cijevi će biti zamijenjene PHD cijevima sa posebnim ovojem.

Završetkom ovih radova očekuje se da neće više dolaziti do problema u vodoopskrbi, a radovi ne bi trebali izazvati ni veće probleme u prometu.

Inače prije nekoliko dana Hrvatskim je vodama poslan i projekt kompletne sanacije i izgradnje vodoopskrbe i odvodnje za grad Slunj. Procjenjuje se da bi ovaj projekt trebao biti vrijedan više od 4,5 milijuna kuna, a kada će biti realiziran ovisi o Hrvatskim vodama.