40. Smotra dječjeg folklora Karlovačke županije u nedjelju od 16 sati u Domu HV

KARLOVAC – Smotra dječjeg folklora Karlovačke županije u organizaciji ZAKUD-a Karlovačke županije ovu nedjelju doživljava svoje 40. izdanje. Bit će održana u Domu OS RH Zrinski. U 16 sati tako nastupaju mlađe, a u 18.30 starije dječje skupine. Ulaz je slobodan.

1. dio, mlađe skupine

1. Dječja grupa “Pilići” KUD-a “Klek” Ogulin

2. Centar kulture Mahično

3. KUD “Antun Klasinc” Lasinja

4. KUD Kamanje

5. Dječja folklorna sekcija “Jurići” KUD-a “Sv. Juraj” Draganić

6. Umjetnička organizacija “Lepeza” Karlovac

7. KUD Žakanje

8. KUD Stative

9. KUD “Sv. Juraj” Zagorje Ogulinsko

10. KUD Vivodina

11. KUD “Katarina Zrinski” Ozalj

12. KUD Vrhovac

13. Dječja skupina KUD-a “Sv. Antun” Zadobarje

14. Srednja dječja grupa KUD-a “Klek” Ogulin

2. dio, starije skupine

1. Folklorni ansambl “Ivan Mažuranić” Karlovac

2. KUD “Vinčica” Belajske Poljice

3. KUD Žakanje

4. KUD Rečica

5. Dječja skupina KUD-a “Sv. Antun” Zadobarje

6. KUD “Šumari” Vinkovci – gosti smotre

7. KUD “Sv. Rok” Brežani

8. KUD “Lipovac” Generalski Stol

9. Dječja folklorna sekcija “Fijolice” KUD-a “Sv. Juraj” Draganić

10. Dječja folklorna skupina KUD-a “Korana” Slunj

11. KUD “Sv. Ana – Vučjak”