Doznajte kako do novca za poboljšanje energetske efikasnosti stanova

KARLOVAC – Predstavnici suvlasnika zgrada, ali i svi ostali zainteresirani građani, pozvani su na sutrašnji sastanak na temu energetske učinkovitosti.

Točnije, tema sastanka su sredstva koja se mogu dobiti od Fonda za energetsku učinkovitost i Grada Karlovca u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti , dakle za izradu projekata energetske učinkovitosti, obnovu fasada i uvođenje mjerila topline i vode. Na sastanku će biti obrazloženi svi potrebni koraci koje je potrebno učiniti kako bi se došlo do sredstava sufinanciranja. Također će biti obrađena tema certificiranja zgrada i odgovoreno na sva postavljena pitanja.

Početak je u 18 sati u Knjižnici za mlade u Banjavčićevoj 8.