web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Druga radionica vezana za izradu Gradskog programa za mlade

KARLOVAC – U sklopu izrade novog Gradskog programa za mlade, u Centru za mlade Grabrik, održana je druga po redu radionica na kojoj je bilo riječi o slobodnom vremenu i kulturi mladih, odnosno sportu, hobijima i posebice nezavisnoj kulturi. Uvodno je rečeno kako je prošli program za malde bio primjer dobre prakse dok se je izrađivao, međutim u prvedbi nije zaživio jer su ciljevi bili previsoko postavljeni.

Kako bi prikupili prijedloge o tome što bi za mlade trebalo napraviti, odnosno kako bi se stanje za mlade u naredne četiri godine porpavilo u skladu s realnim potrebama danas su se na radionici sastali, mladi iz udruga, pojedinci i donositelji odluka.

Kakav će biti novi Gradski program tek će se vidjeti, u međuvremenu u svrhu izrade novog Gradskog programa za malde naprvljeno je i istraživanje među mladima. Istarživanje je obavio Pero Desović voditelj projekta “Tko i kako do gradskog programa za mlade”. 

Izrada novog Gradskog programa za mlade odvija se u partnerstvu Grada Karlovca i Udruge Carpe Diem, a uz potporu Europske komisije putem programa Mladi na djelu. Naredna radionica je 15. svibnja u Centru za mlade, a bit će govora o mehanizmima potpore mladima, socijalnoj politici, zdravstvenoj zaštiti te reprodukcijskom zdravlju. Izrada Gradskog programa za mlade nastavlja se sve do lipnja kada će nacrt na javnu raspravu. Nakon toga slijedi donošenje na Gradskom vijeću.