Zvijezda će biti živo srce grada

KARLOVAC – Revitalizacija Zvijezde bila je tema danas održane press konferencije u Gradskoj upravi. Zbog svoje ambijentalne vrijednosti karlovačka Zvijezda je proglašena spomenikom kulture, kazala je na početku konferencije Marina Kolaković zamjenica gradonačelnika Karlovca. U Zvijezdi je trenutno 205 objekata od kojih je 50 -ak izrazite vrijednosti, no ipak moramo reći da je Zvijezda koz niz godina pretrpjela znatne štete. Grad Karlovac je u njenu rekonstrukciju koz desetak godina uložio više od 2 milijuna eura, no sve to nije dovoljno, stoga se izrađuje urbanistički plan uređenja Zvijezde koji treba biti jedna dugoročna pologa za urabanističku politiku u tom povijesnom dijelu grada. Gradska pročelnica za prostorno uređenje Martina Furdek Hajdin rekla je kako je odluka o izradi urbanističkog plana donesena na Gradskom vijeću u ožujku 2013. godine. Nakon toga kao najpovoljniji ponuđač za izradu plana izabran je Urbanistički zavod grada Zagreba s kooperantima.

– Takav dokument, jedino takav dokument može biti kvalitetan, kompetentan i adekvtan da se možemo kandidirati za bilo kakva ozbiljna sredstva iz EU ili neke druge izvore financiranja. Zbog toga revitalizacija Zvijezde nam je jedna od tri strateška cilja definirana strategijom razvoja Karlovca do 2020. godine, kazala je pročelnica Martina Furdek Hajdin.

Osim što se praniraju obnoviti sami objekti u srcu Karlovca, jedan od prioriteta je vratiti ljude u nju, a pored ljudi koji bi stanovali u Zvijezdi treba stvoriti i uvjete za povratak djelatnosti u tu nekad bogatu životom gradsku cjelinu.

– Da bi se u Planu sve to moglo objediniti mislimo da treba na kraju napraviti i nešto što bi se uvjetno zvalo plan upravljanja Zvijezdom. To znači da se analiziraju i načini i mogućnosti ulaganja u njenu obnovu, i zadnje, ali ne i manje važno Zvijezdu treba reafirmirati na način da je ona nacionalna vrijednost jer ona sigurno nije samo županijska i karlovačka vrijednost te da ona na taj način privlači druge ljude, a ne samo one koji žive u Karlovcu, smtra Zoran Herbar iz Urbanističkog zavoda Grada Zagreba.

Tijekom izrade plana ostvarit će se kontinuirana suradnja s građanima putem anketa i radionica, a bit će oformljeno i Povjerenstvo koje će nadzirati izradu plana, a sve kako bi Zvijezda u 21. stoljeću imala zasluženo mjesto na svjetskoj karti povijesnih gradova, a tko zna možda jednog dana našu Zvijezdu prepozna UNESCO.

Cijena ovoga strateškog dokumenta je 850 tisuća kuna s PDV-om, a trebao bi biti završen za 20 mjeseci.