web karijera 1160*120
web struka 1160*120

U CENTRU ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KARLOVAC UISTINU ZANIMLJIVO…

KARLOVAC – Projekt “Svi za jednoga, jedan za sve” u 10. je mjesecu provedbe, a službeno je započeo 22. kolovoza 2013. i traje 18 mjeseci. Nositelj projekta je Centar za odgoj i obrazovanje Karlovac koji u suradnji s Gradom Karlovcem i 6 osnovnih škola (Turanj, Draganić, Švarča, Grabrik, Dragojla Jarnević, Dubovac) provodi projekt s ciljem integracije učenika s teškoćama u redovni sustav obrazovanja pružanjem izravne pomoći ciljnim skupinama, a danas su u Centru organizirane i radionice.

15 kreativnih, glazbenih i sportskih okupilo je oko 350 sudionika. Zapravo, cilj je da se svi upoznaju, druže, zabave, ali i da se ojača veza između roditelja i djece te poveća svijest javnosti. Skupine su imale prilike sudjelovati u svakoj radionici jer je po završetku jedne došlo do rotacija sudionika.

Možemo reći da osim ovih vidljivih ciljeva, radionice imaju i skrivenu poruku, a to je da se razmjene iskustva i ideje. U sklopu projekta, škole nisu prvi put u Centru, a usprkos početnim barijerama, suradnja se i dalje nastavlja budući da su sve prepreke uspješno otklonjene.