web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Riblji festival danas u Prirodoslovnoj školi

KARLOVAC – Prirodoslovna škola Karlovac organizira danas Riblji festival s početkom u 12 sati.

Tema Ribljeg festivala je predstavljanje EU projekta Aqua Agro sufinanciranog sredstvima europskog socijalnog fonda te ostalih aktivnosti koje provodi Prirodoslovna škola. Opći cilj projekta je modernizacija tečajeva za učenje zbog povećanja konkuretnosti odraslih polaznika i prilagodba potrebama na tržišu rada u slatkovodnom ribarstvu. Prirodoslovna škola je nositelj projekta, a kao partneri sudjeluju Grad Karlovac, Gospodarska škola Čakovec i Ribnjaci Kupa.