Glavna skupština KABA-e zbog nedostatka kvoruma odgođena za 2. srpanj

KARLOVAC – Redovna Glavna skupština KABA-e odgođena je zbog nedostatka potrebnog kvoruma, javljaju iz Banke. Redovna Skupština zakazana je za 2. srpanj s istim dnevnim redom.

Između ostalih, na dnevnom redu naći će se odluka o povećanju temeljnog kapitala za dodatnih 40 milijuna kuna, i to izdavanjem novih redovnih dionica bez obveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje. Tako će sa sadašnjih 96,9 milijuna temeljni kapital banke biti povećan na 136,9 milijuna kuna.