web karijera 1160*120
web struka 1160*120

MORH: Pokrenut ćemo postupak povrata ovršenih sredstava

ZAGREB, SLUNJ – Iz Ministarstva obrane reagirali su na nedavnu ovrhu i najave novog slunjskog gradinačelnika Jure Katića koji je kao svoj prvi i najvažniji zadatak naveo borbu za komunalnu naknadu koju im je MORH prestao isplaćivati za korištenje Vojnog poligona Eugen Kvaternik.

Ponavljaju da stupanjem na snagu Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, 30. srpnja prošle godine, Ministarstvo više nije obveznik plaćanja komunalne naknade, budući da taj zakon propisuje da su Republika Hrvatska i Državni ured za upravljanje državnom imovinom oslobođeni plaćanja komunalne naknade. Obzirom da je ovih dana Grad Slunj prisilnim putem ovršio račun Ministarstva u iznosu od 1,1 milijun kuna za plaćanje komunalne naknade, iz MORH-a najavljuju da će inicirati postupak povrata ovršenih sredstva.

 – Ministarstvo obrane je nakon donošenja Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH zatražilo mišljenje resornog ministarstva – Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, koje se dva puta očitovalo Ministarstvu obrane. O tome je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izvijestilo upravna tijela svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, aktom od 12. lipnja 2014., ukazano je i na upravno-sudsku praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojom je zauzeto pravno shvaćanje oko komunalne naknade.    Uputom je dano očitovanje da Ministarstvo obrane nije obveznik plaćanja komunalne naknade za nekretnine kojima se koristi i kojima raspolaže. Ministarstvo obrane je i ranije u ovoj godini, sukladno navedenom Zakonu, zatražilo od jedinica lokalnih samouprava na čijim područjima ima vojne nekretnine, donošenje novih rješenja kojima bi se kao korisnik tih nekretnina oslobodio plaćanja komunalne naknade. Međutim, jedinice lokalne samouprave negativno su se očitovale na takav zahtjev i nastavile s dostavljanjem računa, navodeći da je Ministarstvo obrane i dalje obveznik plaćanja komunalne naknade. Napominjemo kako je Ministarstvo obrane svjesno činjenice da su se pojedine općine i gradovi, izuzimanjem MORH-a od plaćanja komunalne naknade za nekretnine kojima se koristi na području tih jedinica lokalne samouprave, našli u nezavidnoj financijskoj situaciji.   No, jednako tako i Ministarstvo obrane mora postupati u skladu s važećim propisima i racionalno raspolagati dodijeljenim proračunskim sredstvima – poručuju iz MORH-a.