web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Temeljni kapital KABA-e raste za 40 milijuna kuna

KARLOVAC – Danas u podne započet će redovna Glavna skupština Karlovačke banke na kojoj će se, između ostaloga, naći odluka o povećanju temeljnog kapitala za dodatnih 40 milijuna kuna, i to izdavanjem novih redovnih dionica bez obveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje. Tako će sa sadašnjih 96,9 milijuna temeljni kapital banke biti povećan na 136,9 milijuna kuna.

Također će se na dnevnom redu naći godišnja financijska izvješća banke za 2013. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, te godišnje izvješće Uprave o stanju društva za 2013. godinu.