web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Grad Karlovac odbio donaciju VIPneta za Foginovo kupalište

KARLOVAC – Grad Karlovac odbio je donaciju VIPnet-a za Foginovo kupalište. Kako navode iz gradske uprave, to je učinjeno prvenstveno iz moralnih razloga i iskrenog odnosa prema građanima Karlovca koji žive na Turnju. Naime, ističu da Grad Karlovac i gradonačelnik Damir Jelić i dalje poduzimaju aktivnosti kako bi se spriječila gradnja bazne stanice VIPnet-a na Turnju te je ponudio da se zajedničkim snagama pronađe druga lokacija za gradnju koja nije u tako gusto naseljenom području i nije blizu simbola Domovinskog rata. Svim zakonskim sredstvima nastavit ćemo sa aktivnostima koje imaju za cilj mještanima Turnja i grada Karlovca omogućiti kvalitetan život, poručuju iz karlovačke gradske uprave.

Podsjećaju i na kronologiju događanja vezano uz ovu problematiku:

16. lipnja gradonačelnik i pročelnica Marina Jarnjević upozorili su VIPnet o nezadovoljstvu građana, te u dopisu iznijeli zahtjev da se bazna stanica gradi na drugoj lokaciji.

24. lipnja gradonačelnik je pisanim putem upozorio predsjednika Uprave VIPnet-a o namjeri raskida ugovora o donaciji za uređenje Foginovog kupališta, kojeg su potpisali u svibnju. Gradonačelnik je naglasio da će zbog zaštite interesa građana, Grad Karlovac raskinuti sve oblike suradnje sa VIPnet-om, ukoliko se ne iznađe nova lokacija i ne riješi problem na Turnju. Istog dana pročelnica Martina Furdek Hajdin obavila je razgovor s predstavnikom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti – HAKOM, koji ju je uputio u zakonske okvire unutar kojih postupaju operatori pokretnih komunikacija. Zaključeno je da svi doneseni propisi u posljednjih nekoliko godina omogućuju vrlo jednostavno širenje mreže i postavljanje antenskih stupova, neovisno o njihovoj dimenziji, kao jednostavnih građevina.

25. lipnja gradonačelnik je sa suradnicima održao sastanak s predstavnicima GČ Turanj i novoosnovane civilne inicijative. Na sastanku su bili prisutni i vijećnici Gradskog vijeća Grada Karlovca. Temeljem zaključaka sastanka, zatraženo je mišljenje pravne službe Grada i odvjetnika, oko razmatranja mogućnosti pokretanja tužbe kao mjere „privremene obustave izvođenja radova”, te razmatranje kupnje uređaja za mjerenje zračenja.

Gradonačelnik je 27. lipnja dobio odgovor predsjednika Uprave VIPnet-a, u kojemu se, između ostalog, navodi da se gradnja bazne stanice na Turnju odvija u skladu sa svim primjenjivim propisima Republike Hrvatske, te da ne vide da postoji temelj za izmicanje predmetne bazne stanice. Pročelnica Marina Jarnjević je 30. lipnja pisanim putem zatražila od Građevinske inspekcije u okvirima svoje nadležnosti što žurnije postupe kako bi građani Turnja dobili odgovore vezane uz nastali problem.