web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Andrić traži da inspekcije provjere jesu li premijer i ministri položili zaštitu na radu

VOJNIĆ – Općina Vojnić nekoliko dana nije imala načelnika, njegove zamjenike niti pročelnicu. Naime inspektorica rada udaljila ih je s njihovih radnih mjesta jer nisu položili ispit zaštite na radu. Osim toga Općina je morala izraditi procjenu opasnosti, ispitivanje radnog okoliša te Plan evakuacije i spašavanja u roku od 15 dana, što je bila gotovo nemoguća misija jer su dužnosnici bili udaljeni sa svojih mjesta.

Dužnosnici su sada osposobljeni, za što je općina izdvojila 8.800 kuna. Ja sam sada osposobljen i znam da ne smijem dizati teško, da mi ekran računala mora biti u visini očiju, kad mi tajnica dodaje škarice da ih ne hvatam za oštar dio, a da kada gori moram nazvati vatrogasce…moj posao daleko je manje opasan od premijerovog skakanja s transportera, obilaska poplavljenih područja, vožnje u helikopterima, avionima, pa bi i on trebao biti osposobljen za siguran rad, kaže načelnik općine Nebojša Andrić.

Stoga je Andrić podnio predstavku za inspekcijski nadzor premijera i ministara da se utvrdi imaju li oni potrebna uvjerenja ili krše odredbe Zakona o radu.

U posljednjih godinu dana općinu Vojnić pročešljalo je desetak raznih revizija i inspekcija, no kap koja je prelila čašu je svakako ova zadnja inspekcija, jer Andrić kaže kako je ovo presedan da dužnosnici moraju biti osposobljeni. Naime kontektirao je 40-ak načelnika općina i niti jedan nema položenu zaštitu na radu.

Iz Ministarstva rada odgovaraju kako je inspektorica pogriješila i da se dužnosnici, poput načelnika, gradonačelnika, župana i slično te vježbenici ne smatraju radnicima. Ministarstvo će ispraviti propust inspektorice, a protiv nje će biti pokrenut postupak sukladan Zakonu o inspektoratu rada. Nigdje ne stoji hoće li općini biti vraćena financijska sredstva uložena u polaganje navedenih ispita.