web karijera 1160*120
web struka 1160*120

USKA protiv diskriminacije u sportu

ZAGREB, KARLOVAC – Predstavnici Udruge slijepih grada Karlovca Mirsad Bećirović i Romija Radočaj Naglić sudjelovali su na svečanosti predstavljanja fonda za organizacije civilnoga društva u sklopu Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške održanoj u Zagrebu. Osim o mogućnostima povlačenja sredstava iz fondova putem projekata, bilo je riječi o dobrobitima koje pružaju međunarodni partneri na projektima, programskim područjima od interesa za finaciranje kao i sredstvima koja su na raspolaganju udrugama civilnog društva u narednom razdoblju. Tajnik Udruge slijepih Mirsad Bećirović dao je poseban osvrt na problematiku diskriminacije u sportu osoba s invaliditetom obzirom da je anti-diskriminacija u sportu za osobe s invaliditetom također jedno od područja interesa za financiranje putem fondova. Sve informacije vezane za financiranje putem navedenih fondova bit će dostupne na internetskim stranicama Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.